085-8880738
FAQ

Veel gestelde

vragen

 1. Wat gebeurt er als we “gewoon bellen op een bord in de tuin”, als we in Florida rondrijden?

  Realiseert u zich, dat de verkopende partij een makelaar aangetrokken heeft om de hoogste prijs te bedingen. Laat u niet verleiden de verkopende makelaar te bellen, zonder dat u vertegenwoordigd bent. Deze makelaar heeft specifiek de taak de verkopende partij te beschermen, en niet u. Bel ons meteen, en u kunt ervan verzekerd zijn, dat u de laagst mogelijke prijs gaat betalen. Wij zijn ervan overtuigd dat u juist de laagste prijs wilt betalen. Wij staan voor u klaar. Wij begeleiden u reeds aan de telefoon, zodra u zich meldt.

 2. Moet er in Florida altijd een “representatie” getekend worden?

  Met onze ervaringen, zullen wij u altijd adviseren een specialist in dienst te nemen, die u gedurende de gehele transactie de weg kan wijzen, om “een slechte koop te voorkomen”. U bent ongetwijfeld bekend met het Nederlandse system van de makelaardij. Amerika is geheel anders geregeld. Wij, onder Downtown Brokers LLC, zorgen dat u foutloos het hele traject aflegt en aanzienlijke kosten bespaart, niet alleen tijdens de koop, maar de gehele periode daarna. Representatie is de sleutel tot een succesvolle koop dan wel verkoop. Wij staan voor u klaar en adviseren, meteen met ons contact op te nemen, zodra u aan koop of verkoop in Florida denkt. Wij staan altijd achter u. U kent het oudhollandse gezegde; “voorkomen is beter dan genezen”. Belt u ons even?

 3. Ben ik verplicht met de Vereniging van Huiseigenaren (ook wel genoemd “HOA”) te werken?

  Als U een pand bezit in een buurt , waar de HOA verplicht is gesteld (U ziet dit op Uw koop akte) , zult U met de HOA moeten werken. Onze aanbeveling is , Uw eigen “beheerder” aan te stellen. Wij verzorgen dit graag. Wij kunnen U eveneens, afhankelijk van de eisen die U stelt een lijst leveren van gerenommeerde bedrijven, die taken voor U uitvoeren, in diverse specialisaties. Mogelijk wenst U te verbouwen, of andere aanpassingen te maken.

 4. Geldt hetzelfde kostenplaatje bij aankoop in Florida, als in Nederland? Moet ik rekenen op KK (kosten koper) bij aankoop?

  Geldt hetzelfde kostenplaatje bij aankoop in Florida, als in Nederland? Moet ik rekenen op KK (kosten koper) bij aankoop? In Florida zijn de verhoudingen en kosten geheel anders. Wij adviseren, u grondig te laten informeren. Bij aankoop en verkoop ontvangt u een uitgebreide “HUD” met specificatie van de kosten van beide partijen. Bij aankoop van een huis , worden de meeste kosten gemaakt door de verkopende partij. U doet er echter verstandig aan altijd een makelaar aan te trekken , in een zogenaamde “Exclusive Richt of Sale Listing” als verkopende partij, als een “Buyer Representatie” als kopende partij. Dan weet u dat uw belangen worden behartigd tot de overdracht plaats vindt. Wij specialiseren ons daarin. Belt u vooral, voor u zich op onbekend terrein begeeft. Elk land is anders, en U doet er goed aan de hoogste prijs te bedingen als verkopende partij, dan wel de laagste prijs als kopende partij. De enige die dat voor u zal doen, is uw plaatselijke makelaar bij Downtown Brokers LLC.

 5. Kunnen onze kinderen naar school in Florida?

  Mocht dit vraagstuk in Uw bedoeling liggen, dan zullen wij U ook hierin begeleiden. Downtown Brokers LLC is geaffilieerd met een keuze aan gerenommeerde bedrijven die gespecialiseerd zijn op dit terrein, en die met ons werken om Uw wensen te behartigen. Hoe eerder U dit hoofdstuk bij ons op tafel legt, des te eerder bent U verzekerd dat Uw kinderen het komend jaar ononderbroken naar school kunnen.

 6. Immigratie?

  Mocht U eventuele emigratie in Uw toekomstbeeld zien, dan kunnen wij U ook daarin begeleiden. Downtown Brokers LLC werkt met elk specialisme, dat U mogelijk kan bijstaan in Florida. Het verdient aanbeveling zo spoedig mogelijk het proces aan de gang te zetten, zodat Uw vastgoed keuze gericht is op de gewenste immigratie.

 7. Een bedrijf opzetten?

  Dit process kunnen wij voor U begeleiden. Wij zullen U voorstellen aan een keuze van CPA’s, en advocaten, die daarin gespecialiseerd zijn, en samen met Downtown Brokers LLC Uw zaken zullen behartigen, in Uw belang.

 8. Korte of langere termijn verhuur?

  Korte of langere termijn verhuur? In Florida, zijn gespecialiseerde bedrijven, die Uw huizen op korte termijn verhuren. Mocht U daarvoor belangstelling hebben, dan zullen wij nader met U bespreken wat Uw precieze wensen zijn. Mogelijk wilt U een paar keer per jaar zelf gebruik maken van Uw huis. Alles kan. Een andere optie is , lange termijnverhuur. Ook daarin staan wij U graag bij. Dit kan wellicht Uw “return op Uw investering” positief beïnvloeden. De keuze is geheel aan U. Downtown Brokers steunt altijd Uw keuze.

 9. Wat gebeurt er met mijn belastingen?

  Ten eerste raden wij altijd aan met Uw belastingadviseur in Nederland een gesprek te hebben. In Florida betaalt U in het jaar van aankoop, procentueel belasting over uw pand op jaarbasis. Zodra U zich bij ons meldt, zorgen wij voor begeleiding, om U zoveel mogelijk kosten te besparen.

 10. Wat is “Title”?

  U verkrijgt in Florida “Fee Simple” eigendom rechten bij aankoop. De notaris in Florida zorgt voor Uw eigendomspapieren, bij de overdracht.

 11. Waarom heb ik “Title Insurance” nodig?

  In Florida betaalt U bij overdracht altijd voor Title Insurance. Het recht is verschillend in Nederland. Het zijn standaard tarieven. U bent dan verzekerd van eigendom. Het is een nominaal bedrag en verplicht bij de wet.

 12. Kan ik verhuren en zelf gebruik maken van mijn pand of huis?

  Meestal adviseren wij nader overleg met ons te voeren. In sommige gevallen kan het aanbeveling verdienen om een maatschappij op te richten in Florida. U kunt dan Uw kosten aftrekken van Uw inkomsten en onder bepaalde voorwaarden het geheel als een “bedrijf” voeren. Het kan heel rendabel zijn.

 13. Wie houdt toezicht als wij weg zijn?

  Wij zullen U, afhankelijk van hoeveel panden U in beheer heeft, zelf aanbieden toezicht te houden, dan wel, in meer gecompliceerde gevallen, een lijst met gerenommeerde bedrijven geven, die dagelijks onderhoud verzorgen en daarin gespecialiseerd zijn.

 14. Is er een voordeel aan vakantie verhuur over lange termijn verhuur, dan wel omgekeerd?

  U kunt in Florida prachtig Uw huis verhuren aan een familie die op vakantie is, net als U. U kunt dan net als zij, gebruik maken van Uw huis en U verdient elke keer, als zorgvuldig geselecteerde vakantiegangers in Uw huis zitten. Met het inkomen, kunt U weer op vakantie gaan! U verdient immers . Noem het “betaalde vakantie”. Indien U een huis koopt in Florida voor eventueel toekomstig eigen gebruik, zou U kunnen overwegen, om het pand in de verhuur te zetten voor een familie die woont en werkt in Florida. Zij zorgen voor Uw huis terwijl U weinig kosten noch zorgen draagt. Het is een unieke gelegenheid om een prachtig huis te bezitten in Florida dat U in de toekomst misschien wanneer U denkt aan Uw pensioen weer gaat bewonen voor langere of kortere termijn.

 15. Wilt u absoluut niet verhuren?

  Wij begrijpen Uw standpunt. Het merendeel van onze clientèle verhuurt zijn eigen huis in Florida niet. Wij volgen altijd uw persoonlijke voorkeur. Mogelijk , als uw familie situatie verandert, gaat u over tot lange termijn verhuur. Uw kosten van bezit worden vervolgens gedragen door de verhuur, en u heeft een mooie groei van uw bezit in Amerika. Wij zorgen voor de details. Belt u ons even? 085-8880738.