Privacy Statement

  • Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
  • Downtown Brokers LLC houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
  • Op de websites van Downtown Brokers LLC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.
  • U treft op de sites van Downtown Brokers LLC mogelijk links naar andere sites aan. Downtown Brokers LLC kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
  • Downtown Brokers LLC kan uw persoonsgegevens verstrekken aan makelaars en/of andere geselecteerde partners van Downtown Brokers LLC wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst.
  • Downtown Brokers LLC kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractienivo (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).
  • Door u aan te melden geeft u Downtown Brokers LLC toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van nieuwbouw-gerelateerde onderwerpen waaronder maar niet uitsluitend nieuwbouwprojecten en beurzen. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.
  • Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@happyinflorida.nl
  • Dit Privacy Statement van Downtown Brokers LLC kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement.