*Het rekenvoorbeeld geeft een indicatie van te verwachten kosten en opbrengsten. Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.